هواپیما و فضاپيما

هواپیما و فضاپيما

جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


1/144 Dornier DO-X

1/144 Dornier DO-X

مقیاس 1:144 تعداد قطعات: 121 طول 274 میلیمتر فاصله بین دو بال 334 میلیمتر درجه سختی ساخت 4 از 5 شماره رنگهای مناس..

96,000 تومان 108,750 تومان

1/144 F-19 Stealth Fighter

1/144 F-19 Stealth Fighter

مقیاس 1:144 تعداد قطعات: 29 طول 107 میلیمتر فاصله بین دو بال 58 میلیمتر درجه سختی ساخت 2 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

31,000 تومان

1/32 Do 27 "Grzimek" Serengeti Version

1/32 Do 27 "Grzimek" Serengeti Version

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 106 طول 298 میلیمتر فاصله بین دو بال 370 میلیمتر درجه سختی ساخت 5 از 5 شماره رنگهای مناسب جهت انتخاب:..

108,750 تومان

1/32 Glider DUO DISCUS

1/32 Glider DUO DISCUS

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 50 طول 268 میلیمتر فاصله بین دو بال 624 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

60,000 تومان 93,750 تومان

1/32 Glider LS-8t and engine

1/32 Glider LS-8t and engine

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 48 طول 207 میلیمتر فاصله بین دو بال 559 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

79,000 تومان 93,750 تومان

1/32 Glider Plane LS8-a/18

1/32 Glider Plane LS8-a/18

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 39 طول 207 میلیمتر فاصله بین دو بال 559 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

41,000 تومان 93,750 تومان

1/32 Glider Plane Schleicher ASK 21

1/32 Glider Plane Schleicher ASK 21

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 50 طول 258 میلیمتر فاصله بین دو بال 529 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب جهت انتخاب: ..

93,750 تومان

1/48 Arado Ar 196 A-3

1/48 Arado Ar 196 A-3

مقیاس 1:48 طول 225 میلیمتر مهارت 4 The Arado Ar 196 was the main embarked recognisance seaplane used by the Kriegsmarine duri..

119,000 تومان 191,250 تومان

1/48 F-7F 3N TIGERCAT

1/48 F-7F 3N TIGERCAT

مقیاس 1:48 طول 280 میلیمتر مهارت 4 The F7F Tigercat was developed by Grumman to be shipped on Midway aircraft carriers. Howev..

69,000 تومان 158,750 تومان

1/48 F-86F SABRE JET - Skyblazers

1/48 F-86F SABRE JET - Skyblazers

مقیاس 1:48 طول 238 میلیمتر مهارت 4 In the spring of 1949 the first flights of the Skyblazers Air Demonstration Team took plac..

99,000 تومان 191,250 تومان

1/48 F4F-3 Wildcat early version

1/48 F4F-3 Wildcat early version

مقیاس 1:48 تعداد قطعات: 80 طول 256.4 میلیمتر فاصله بین دو بال 350.6 میلیمتر The Wildcat was the main shipboard fighter ..

75,000 تومان 122,500 تومان

1/48 F4F-3 Wildcat Late Version

1/48 F4F-3 Wildcat Late Version

مقیاس 1:48 تعداد قطعات: 80 طول 256.4 میلیمتر فاصله بین دو بال 350.6 میلیمتر The Wildcat was the main shipboard fighter ..

75,000 تومان 122,500 تومان

1/48 F9F-5P Panther Recon

1/48 F9F-5P Panther Recon

مقیاس 1:48 تعداد قطعات: 64 طول 251 میلیمتر فاصله بین دو بال 240 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

51,000 تومان 102,500 تومان

1/48 France Rafale B Fighter

1/48 France Rafale B Fighter

مقیاس 1:48 تعداد قطعات: 157 طول 319.5 میلیمتر فاصله بین دو بال 227.9 میلیمتر The Dassault Rafale is a new-generation ul..

180,000 تومان 246,250 تومان

1/48 France Rafale C Fighter

1/48 France Rafale C Fighter

مقیاس 1:48 تعداد قطعات: 169 طول 319.5 میلیمتر فاصله بین دو بال 227.9 میلیمتر The Dassault Rafale is a new-generation ul..

180,000 تومان 246,250 تومان

نمايش 1 تا 15 از 42 (3 صفحه)