نقشه های مدل کاغذی

نقشه های مدل کاغذی

این نقشه ها آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود آن می توانید با استفاده از پرینترهای جوهر افشان یا چاپ دیجیتال نقشه کیت را بر روی مقوا چاپ کرده و سپس با استفاده از قیچی و چسب ساخت کیت مورد نظر را آغاز نمائید.


مقایسه کالا (0)


1:33 MiG-29

1:33 MiG-29

مقیاس 1:33 طول: 531 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 5 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

6,250 تومان

1:33 Mitsubishi A6M3 Zero

1:33 Mitsubishi A6M3 Zero

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 3 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

2,500 تومان

1:33 Su-24 Fencer

1:33 Su-24 Fencer

مقیاس 1:33 طول: 745 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 9 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

11,250 تومان

1:33 SU-25

1:33 SU-25

مقیاس 1:33 طول: 471 میلیمتر عرض بال: 435 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که ..

5,000 تومان

1:33 TBM Avenger

1:33 TBM Avenger

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

3,750 تومان

1:33 TF-104G

1:33 TF-104G

مقیاس 1:33 طول 54 سانتیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می..

5,000 تومان

1:33 Tu-22 M3 Backfire

1:33 Tu-22 M3 Backfire

مقیاس 1:33 طول: 1227 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 20 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقش..

18,750 تومان

1:400 Admiral Hipper

1:400 Admiral Hipper

مقیاس 1:400 طول: 503 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 7 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

3,750 تومان

1:400 Admiral Scheer

1:400 Admiral Scheer

مقیاس 1:400 طول: 470 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

3,750 تومان

1:400 Askold

1:400 Askold

مقیاس 1:400 طول: 330 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 4 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

2,500 تومان

1:400 HMS Sheffield

1:400 HMS Sheffield

مقیاس 1:400 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

3,750 تومان

1:400 Indianapolis

1:400 Indianapolis

مقیاس 1:400 طول: 465 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 7 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

4,375 تومان

1:400 Scharnhorst

1:400 Scharnhorst

مقیاس 1:400 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 9 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

5,000 تومان

1:400 Yamato

1:400 Yamato

مقیاس 1:400 طول: 658 میلیمتر ارتفاع: 92 میلیمتر عرض: 27 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 16 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می ب..

8,750 تومان

1:45 OKZ32 steam locomotive

1:45 OKZ32 steam locomotive

مقیاس 1:45 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 10 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

6,250 تومان

نمايش 31 تا 45 از 82 (6 صفحه)