حیات وحش

حیات وحش

مقایسه کالا (0)


Baboon Male

Baboon Male

اندازه 7.5*5 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

7,000 تومان 11,250 تومان

Chimpanzee Cub - Hugging

Chimpanzee Cub - Hugging

اندازه: 3*2.5*3.5 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

8,750 تومان

Hippopotamus

Hippopotamus

اندازه 11*5.5 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

Hippopotamus Calf

Hippopotamus Calf

اندازه 6*3.5 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

8,750 تومان

Koala - Eating Eucalyptus

Koala - Eating Eucalyptus

اندازه 4.6*3.7 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

Lion Cub - Walking

Lion Cub - Walking

جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

8,750 تومان

Meerkat - Standing

Meerkat - Standing

اندازه: 5.5*3.5 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

8,750 تومان

Nile Crocodile

Nile Crocodile

اندازه 18*3 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

Orangutan

Orangutan

اندازه 6*5 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

Ostrich Chick - Walking

Ostrich Chick - Walking

اندازه 5.5*4*4 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

8,750 تومان

Peregrine Falcon

Peregrine Falcon

جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

8,750 تومان

Snow Leopard Cub - Playing

Snow Leopard Cub - Playing

اندازه: 7.5*2*3.5 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

Snow Leopard Cub - Running

Snow Leopard Cub - Running

اندازه: 10*2.5*3 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

Tiger Cub - Lying

Tiger Cub - Lying

جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

Tiger Cub - Walking

Tiger Cub - Walking

جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

نمايش 1 تا 15 از 21 (2 صفحه)