كيتهاي فومي

كيتهاي فومي

مقایسه کالا (0)


Big Ben Large - UK

Big Ben Large - UK

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 47 قطعه آموزشي و ..

87,000 تومان

Big Ben Medium - UK

Big Ben Medium - UK

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 47 قطعه آموزشي و ..

69,000 تومان

Big Ben Tower

Big Ben Tower

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٦ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 68 قطعه آموزشي و جذاب ..

90,000 تومان

Colosseum - Italy

Colosseum - Italy

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: ٨٤ قطعه آموزشي و جذاب ..

113,000 تومان

Eiffel Tower Large - France

Eiffel Tower Large - France

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 35 قطعه آموزشي و جذاب ا..

90,000 تومان

Eiffel Tower medium - France

Eiffel Tower medium - France

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 33 قطعه آموزشي و جذاب ا..

78,000 تومان

Leaning Tower medium - ltaly

Leaning Tower medium - ltaly

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 13 قطعه آموزشي و ..

69,000 تومان

Mini Architecture Series 3

Mini Architecture Series 3

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 100 قطعه آموزشي و جذاب ..

78,000 تومان

Neuschwanstein Castle - GERMANY

Neuschwanstein Castle - GERMANY

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: ٩٨ قطعه آموزشي و جذاب ..

128,000 تومان

Notre Dame de Paris - FRANCE

Notre Dame de Paris - FRANCE

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 74 قطعه آموزشي و ..

119,000 تومان

The Brandenburg Gate - Germany

The Brandenburg Gate - Germany

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: 31 قطعه آموزشي و ..

69,000 تومان

The Great Wall - China

The Great Wall - China

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: ٥٥ قطعه آموزشي و جذاب ..

69,000 تومان

Triumphal Arch - France

Triumphal Arch - France

پازل ٣ بعدي با ساخت ساده مناسب براي سنين ٧ سال به بالا ايده‌آل براي دكوراسيون مناسب تعداد قطعات: ٢٦ قطعه آموزشي و جذاب ابعاد ..

66,000 تومان

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)