نقشه های مدل کاغذی

نقشه های مدل کاغذی

این نقشه ها آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود آن می توانید با استفاده از پرینترهای جوهر افشان یا چاپ دیجیتال نقشه کیت را بر روی مقوا چاپ کرده و سپس با استفاده از قیچی و چسب ساخت کیت مورد نظر را آغاز نمائید.


مقایسه کالا (0)


1:33 BELL AH-1T Sea Cobra

1:33 BELL AH-1T Sea Cobra

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 4 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با ا..

5,000 تومان

1:33 BELL UH-1D

1:33 BELL UH-1D

مقیاس 1:33 طول: 387 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 5 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

6,250 تومان

1:33 Black Hawk UH-60

1:33 Black Hawk UH-60

مقیاس 1:33 طول: 496 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 9 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

11,250 تومان

1:33 C-130 Hercules

1:33 C-130 Hercules

مقیاس 1:33 طول: 903 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 26 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه..

20,000 تومان

1:33 CH-47 Chinook

1:33 CH-47 Chinook

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 13 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

7,500 تومان

1:33 F-104G

1:33 F-104G

مقیاس 1:33 طول 54 سانتیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می..

5,000 تومان

1:33 F/A-18F Super Hornet

1:33 F/A-18F Super Hornet

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

10,000 تومان

1:33 F8F-1 Bearcat

1:33 F8F-1 Bearcat

مقیاس 1:33 طول: 320 میلیمتر عرض بال: 250 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 7 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که ..

7,500 تومان

1:33 JU 88A

1:33 JU 88A

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

5,000 تومان

1:33 Mi-24

1:33 Mi-24

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 4 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با ا..

3,750 تومان

1:33 MiG-29

1:33 MiG-29

مقیاس 1:33 طول: 531 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 5 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

6,250 تومان

1:33 Mitsubishi A6M3 Zero

1:33 Mitsubishi A6M3 Zero

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 3 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

2,500 تومان

1:33 Su-24 Fencer

1:33 Su-24 Fencer

مقیاس 1:33 طول: 745 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 9 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

11,250 تومان

1:33 SU-25

1:33 SU-25

مقیاس 1:33 طول: 471 میلیمتر عرض بال: 435 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که ..

5,000 تومان

1:33 TBM Avenger

1:33 TBM Avenger

مقیاس 1:33 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

3,750 تومان

1:33 TF-104G

1:33 TF-104G

مقیاس 1:33 طول 54 سانتیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 8 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می..

5,000 تومان

1:33 Tu-22 M3 Backfire

1:33 Tu-22 M3 Backfire

مقیاس 1:33 طول: 1227 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 20 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقش..

18,750 تومان

1:400 Admiral Hipper

1:400 Admiral Hipper

مقیاس 1:400 طول: 503 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 7 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

3,750 تومان

1:400 Admiral Scheer

1:400 Admiral Scheer

مقیاس 1:400 طول: 470 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

3,750 تومان

1:400 Askold

1:400 Askold

مقیاس 1:400 طول: 330 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 4 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

2,500 تومان

نمايش 21 تا 40 از 82 (5 صفحه)