نقشه های مدل کاغذی

نقشه های مدل کاغذی

این نقشه ها آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود آن می توانید با استفاده از پرینترهای جوهر افشان یا چاپ دیجیتال نقشه کیت را بر روی مقوا چاپ کرده و سپس با استفاده از قیچی و چسب ساخت کیت مورد نظر را آغاز نمائید.


مقایسه کالا (0)


1:400 HMS Sheffield

1:400 HMS Sheffield

مقیاس 1:400 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

3,750 تومان

1:400 Indianapolis

1:400 Indianapolis

مقیاس 1:400 طول: 465 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 7 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

4,375 تومان

1:400 Scharnhorst

1:400 Scharnhorst

مقیاس 1:400 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 9 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

5,000 تومان

1:400 Yamato

1:400 Yamato

مقیاس 1:400 طول: 658 میلیمتر ارتفاع: 92 میلیمتر عرض: 27 میلیمتر تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 16 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می ب..

8,750 تومان

1:45 OKZ32 steam locomotive

1:45 OKZ32 steam locomotive

مقیاس 1:45 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 10 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاد..

6,250 تومان

1:45 TKP30 steam locomotive

1:45 TKP30 steam locomotive

مقیاس 1:45 تعداد صفحات A4 جهت چاپ: 6 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه می توانید با استفاده..

3,750 تومان

1:50 1:72 SR-71 Blackbird

1:50 1:72 SR-71 Blackbird

مقیاس 1:50 و 1:72 طول: 608 و 420 میلیمتر تعداد قطعات: 123 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پ..

12,500 تومان

1:50 A-10A Thunderbolt II

1:50 A-10A Thunderbolt II

مقیاس 1:50 طول: 318 میلیمتر تعداد قطعات: 334 سختی ساخت: 9/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

13,750 تومان

1:50 A-4C Skyhawk

1:50 A-4C Skyhawk

مقیاس 1:50 طول: 241 میلیمتر تعداد قطعات: 121 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 A-4F Skyhawk

1:50 A-4F Skyhawk

مقیاس 1:50 طول: 246 میلیمتر تعداد قطعات: 183 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 A-6E Intruder

1:50 A-6E Intruder

مقیاس 1:50 طول: 335 میلیمتر تعداد قطعات: 224 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 A-7 Corsair

1:50 A-7 Corsair

مقیاس 1:50 طول: 282 میلیمتر تعداد قطعات: 255 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 AV-8A Harrier

1:50 AV-8A Harrier

مقیاس 1:50 طول: 273 میلیمتر تعداد قطعات: 151 سختی ساخت: 9/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 F-104J STARFIGHTER

1:50 F-104J STARFIGHTER

مقیاس 1:50 طول: 338 میلیمتر تعداد قطعات: 242 سختی ساخت: 7/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

13,750 تومان

1:50 F-106A Delta Dart

1:50 F-106A Delta Dart

مقیاس 1:50 طول: 398 میلیمتر تعداد قطعات: 158 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 F-117 Nighthawk

1:50 F-117 Nighthawk

مقیاس 1:50 طول: 400 میلیمتر تعداد قطعات: 69 سختی ساخت: 5/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دا..

10,000 تومان

1:50 F-14 Tomcat

1:50 F-14 Tomcat

مقیاس 1:50 طول: 382 میلیمتر تعداد قطعات: 121 سختی ساخت: 8/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 F-15 EAGLE USA

1:50 F-15 EAGLE USA

مقیاس 1:50 طول: 390 میلیمتر تعداد قطعات: 203 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 F-15DJ AGGRESSOR

1:50 F-15DJ AGGRESSOR

مقیاس 1:50 طول: 390 میلیمتر تعداد قطعات: 172 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

10,000 تومان

1:50 F-15J EAGLE - JASDF 304SQ

1:50 F-15J EAGLE - JASDF 304SQ

مقیاس 1:50 طول: 390 میلیمتر تعداد قطعات: 206 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

10,000 تومان

نمايش 41 تا 60 از 82 (5 صفحه)