نقشه های مدل کاغذی

نقشه های مدل کاغذی

این نقشه ها آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود آن می توانید با استفاده از پرینترهای جوهر افشان یا چاپ دیجیتال نقشه کیت را بر روی مقوا چاپ کرده و سپس با استفاده از قیچی و چسب ساخت کیت مورد نظر را آغاز نمائید.


مقایسه کالا (0)


1:50 F-16 Fighting Falcon

1:50 F-16 Fighting Falcon

مقیاس 1:50 طول: 300 میلیمتر تعداد قطعات: 243 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 F-4EJ Phantom

1:50 F-4EJ Phantom

مقیاس 1:50 طول: 354 میلیمتر تعداد قطعات: 151 سختی ساخت: 6/12 به همراه فایل آپشن این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می ..

10,000 تومان

1:50 F-5E Tiger II

1:50 F-5E Tiger II

مقیاس 1:50 طول: 289 میلیمتر تعداد قطعات: 157 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

13,750 تومان

1:50 F-86E Sabre

1:50 F-86E Sabre

مقیاس 1:50 طول: 220 میلیمتر تعداد قطعات: 77 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دا..

10,000 تومان

1:50 F-86F Blue Impulse

1:50 F-86F Blue Impulse

مقیاس 1:50 طول: 220 میلیمتر تعداد قطعات: 77 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دا..

10,000 تومان

1:50 F-86F Blue Impulse

1:50 F-86F Blue Impulse

مقیاس 1:50 طول: 220 میلیمتر تعداد قطعات: 28 سختی ساخت: 4/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه ..

0 تومان

1:50 F/A-18 Hornet

1:50 F/A-18 Hornet

مقیاس 1:50 طول: 282 میلیمتر تعداد قطعات: 200 سختی ساخت: 7/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 JAS39 Gripen

1:50 JAS39 Gripen

مقیاس 1:50 طول: 280 میلیمتر تعداد قطعات: 178 سختی ساخت: 7/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

10,000 تومان

1:50 Lightning F.6

1:50 Lightning F.6

مقیاس 1:50 طول: 300 میلیمتر تعداد قطعات: 161 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 MIG-25 Foxbat

1:50 MIG-25 Foxbat

مقیاس 1:50 طول: 430 میلیمتر تعداد قطعات: 188 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 MIRAGE 2000

1:50 MIRAGE 2000

مقیاس 1:50 طول: 285 میلیمتر تعداد قطعات: 182 سختی ساخت: 7/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 MIRAGE F.1

1:50 MIRAGE F.1

مقیاس 1:50 طول: 300 میلیمتر تعداد قطعات: 157 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 RF-4E Phantom

1:50 RF-4E Phantom

مقیاس 1:50 طول: 354 میلیمتر تعداد قطعات: 109 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

10,000 تومان

1:50 Su-27 Flanker

1:50 Su-27 Flanker

مقیاس 1:50 طول: 425 میلیمتر تعداد قطعات: 210 سختی ساخت: 8/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 Su-35 Flanker

1:50 Su-35 Flanker

مقیاس 1:50 طول: 425 میلیمتر تعداد قطعات: 244 سختی ساخت: 8/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 T-2 Blue Impulse

1:50 T-2 Blue Impulse

مقیاس 1:50 طول: 350 میلیمتر تعداد قطعات: 154 سختی ساخت: 6/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

12,500 تومان

1:50 T-4 Blue Impulse

1:50 T-4 Blue Impulse

مقیاس 1:50 طول: 238 میلیمتر تعداد قطعات: 260 سختی ساخت: 8/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

13,750 تومان

1:50 Tornado F3

1:50 Tornado F3

مقیاس 1:50 طول: 367 میلیمتر تعداد قطعات: 397 سختی ساخت: 8/12 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و د..

13,750 تومان

1:72  Columbia Space Shuttle

1:72 Columbia Space Shuttle

مقیاس 1:72 طول: 779 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 19 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه ..

15,000 تومان

1:72 Saturn1B Apollo7

1:72 Saturn1B Apollo7

مقیاس 1:72 طول: 833 میلیمتر تعداد صفحات A3 جهت چاپ: 7 این گروه از کیتها شامل نقشه های آماده چاپ می باشند که پس از خرید و دانلود نقشه مربوطه م..

8,750 تومان

نمايش 61 تا 80 از 82 (5 صفحه)