ماقبل تاریخ

ماقبل تاریخ

مقایسه کالا (0)


Ankylosaurus

Ankylosaurus

اندازه 15.5*5.5 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

Attenborosaurus

Attenborosaurus

اندازه 20*9.5*3 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

16,000 تومان 17,500 تومان

Australovenator

Australovenator

جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

12,000 تومان 17,500 تومان

Baryonyx - Deluxe 1:40

Baryonyx - Deluxe 1:40

اندازه 26*11 سانتيمتر مقياس ١:٤٠ جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

68,750 تومان

Brachiosaurus

Brachiosaurus

اندازه 18.5*13 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

Concavenator

Concavenator

جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,000 تومان 17,500 تومان

Hypsilophodon Family

Hypsilophodon Family

اندازه: 9.2*5.8*4 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

Koreaceratops Family

Koreaceratops Family

اندازه: 8*5*3 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

11,250 تومان

Liliensternus

Liliensternus

اندازه: 16*3.5*7.5 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

12,000 تومان 17,500 تومان

Lourinhanosaurus

Lourinhanosaurus

اندازه 14*4*6 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

10,000 تومان 17,500 تومان

Neanderthal Woman

Neanderthal Woman

اندازه: 5.1*2.2*7 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

Polacanthus

Polacanthus

اندازه 14*4.5 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

Stegosaurus

Stegosaurus

اندازه: 16*4*8.5 سانتیمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

Stegosaurus

Stegosaurus

اندازه 15.5*9 سانتيمتر جنس پلاستيك فشرده رنگ آميزي شده با دست كاملاً واقعي ..

17,500 تومان

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)