پیشنهادات ویژه

مقایسه کالا (0)


1/1200 AIDA

1/1200 AIDA

مقیاس 1:1200 تعداد قطعات: 28 طول 161 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب جهت انتخاب: 30 83 301 314 365 ..

19,000 تومان 33,750 تومان

1/144 Dornier DO-X

1/144 Dornier DO-X

مقیاس 1:144 تعداد قطعات: 121 طول 274 میلیمتر فاصله بین دو بال 334 میلیمتر درجه سختی ساخت 4 از 5 شماره رنگهای مناس..

96,000 تومان 108,750 تومان

1/32 GLADIATORS

1/32 GLADIATORS

مقیاس 1:32 طول: 54 میلیمتر 16 آدمک مهارت 1 The practice of Gladiatorial fights spread fast in Roman culture. Its origin..

29,000 تومان 80,000 تومان

1/32 Glider DUO DISCUS

1/32 Glider DUO DISCUS

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 50 طول 268 میلیمتر فاصله بین دو بال 624 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

60,000 تومان 93,750 تومان

1/32 Glider LS-8t and engine

1/32 Glider LS-8t and engine

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 48 طول 207 میلیمتر فاصله بین دو بال 559 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

79,000 تومان 93,750 تومان

1/32 Glider Plane LS8-a/18

1/32 Glider Plane LS8-a/18

مقیاس 1:32 تعداد قطعات: 39 طول 207 میلیمتر فاصله بین دو بال 559 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ..

41,000 تومان 93,750 تومان

1/32 PAK 40 AT Gun with Servants

1/32 PAK 40 AT Gun with Servants

مقیاس 1:32 شامل 6 آدمک 16 قطعه ..

39,000 تومان 130,000 تومان

1/32 TEMPLAR KNIGHTS

1/32 TEMPLAR KNIGHTS

مقیاس 1:32 طول: 54 میلیمتر مهارت 1 6 آدمک و 6 اسب The birth of the Knights Templar, a monastic and military order, date..

29,000 تومان 113,750 تومان

1/32 ZIS 3 AT Gun with servants

1/32 ZIS 3 AT Gun with servants

مقیاس 1:32 شامل 6 آدمک 15 قطعه ..

29,000 تومان 130,000 تومان

1/35 BARRICADES

1/35 BARRICADES

مقیاس 1:35 ..

30,000 تومان 55,000 تومان

1/35 HOUSE CORNER

1/35 HOUSE CORNER

مقیاس 1:35 ..

29,000 تومان 55,000 تومان

1/48 F-7F 3N TIGERCAT

1/48 F-7F 3N TIGERCAT

مقیاس 1:48 طول 280 میلیمتر مهارت 4 The F7F Tigercat was developed by Grumman to be shipped on Midway aircraft carriers. Howev..

69,000 تومان 158,750 تومان

1/48 F4F-3 Wildcat early version

1/48 F4F-3 Wildcat early version

مقیاس 1:48 تعداد قطعات: 80 طول 256.4 میلیمتر فاصله بین دو بال 350.6 میلیمتر The Wildcat was the main shipboard fighter ..

75,000 تومان 122,500 تومان

1/48 F4F-3 Wildcat Late Version

1/48 F4F-3 Wildcat Late Version

مقیاس 1:48 تعداد قطعات: 80 طول 256.4 میلیمتر فاصله بین دو بال 350.6 میلیمتر The Wildcat was the main shipboard fighter ..

75,000 تومان 122,500 تومان

1/72 American UH-34A Choctaw

1/72 American UH-34A Choctaw

مقیاس 1:72 تعداد قطعات: 59 طول 197 میلیمتر قطر ملخ 236 میلیمتر ارتفاع 67 میلیمتر The Sikorsky H-34 Choctaw was a ..

23,000 تومان 91,250 تومان

1/72 American UH-34D Choctaw

1/72 American UH-34D Choctaw

مقیاس 1:72 تعداد قطعات: 59 طول 197 میلیمتر قطر ملخ 236 میلیمتر ارتفاع 67 میلیمتر The Sikorsky H-34 Choctaw was a ..

49,000 تومان 91,250 تومان

1/72 AUTOBLINDA AB 43

1/72 AUTOBLINDA AB 43

مقیاس 1:72 طول: 73 میلیمتر مهارت 2 The AB 43 armoured car is an evolution from the previous AB 40 and 41 models. Equipped wit..

29,000 تومان 72,500 تومان

1/72 Eurocopter EC-665 Tiger UHT Attack helicopter

1/72 Eurocopter EC-665 Tiger UHT Attack helicopter

مقیاس 1:72 تعداد قطعات: 71 طول 193 میلیمتر قطر ملخ 179.3 میلیمتر ارتفاع 72 میلیمتر The Eurocopter Tiger is an att..

59,000 تومان 91,250 تومان

1/72 F9F-2 Panther

1/72 F9F-2 Panther

مقیاس 1:72 تعداد قطعات: 90 طول 159.8 میلیمتر فاصله بین دو بال 161 میلیمتر The Grumman F9F Panther was the manufacturer'..

39,000 تومان 95,000 تومان

1/72 Focke Wulf TL-Jäger Flitzer

1/72 Focke Wulf TL-Jäger Flitzer

مقیاس 1:72 تعداد قطعات:38 طول 145 میلیمتر فاصله بین دو بال 111 میلیمتر درجه سختی ساخت 3 از 5 شماره رنگهای مناسب ج..

17,000 تومان 47,500 تومان

نمايش 1 تا 20 از 152 (8 صفحه)